CrossFit

CrossFit

     Jde o způsob posilování nebo obecně silového tréninku. Tento typ cvičení je odlišný od klasického cvičení v posilovně. Základní rozdíl mezi tradiční posilovnou a tělocvičnou pro CrossFit je ve způsobu cvičení. Zatímco v posilovně se jedou cviky zaměřené na konkrétní svalové skupiny, CrossFit je zacílen na kondiční trénink, neboli cviky posilující celkovou fyzickou zdatnost.

     Termínem CrossFit je označovaná metodika či přístup k silovému tréninku. Ten není zaměřen k nabírání svalové hmoty. Cílem je rozvoj celkové tělesné síly, ale i obratnosti a rychlosti. Pro CrossFit je typická variabilita. Tréninky (workouts) jsou pro každé cvičení jiné. Jednotlivý trénink je sada malého počtu cviků, které se většinou několikrát v sériích opakují.

 

CrossFit: ,, Dělejte co nejvíce rozmanitých sportů a cvičení, a vše kombinujte. Cvičte rychle a tvrdě. Každý den něco.“

 

     CrossFit trénink vymyslel před více než dvaceti lety v USA Greg Glassman . Tato metoda je přizpůsobena všem, bez ohledu na pohlaví, věk, váhu nebo sportovní dovednosti. Neexistuje tedy žádný typický cvičenec crossfitu. Věnují se tomu děti i senioři, vrcholoví atleti, kteří chtějí zvýšit své výkony, dále také hasiči nebo elitní policejní jednotky a vojáci. (V USA jsou crossfit centra ve vojenských základnách)

 

     V Americe má CrossFit mnohem větší tradici než u nás a také s daleko větším množstvím fanoušků. V České republice jsou v současné době pouze dvě licencovaná CrossFit centra. Je ale mnoho tělocvičen, kde fanoušci tohoto typu pohybu cvičí tréninky postavené na stejném principu pod názvem funkční trénink. Cvičit se dá prakticky kdekoli, oproti tradičním posilovnám nejsou potřeba žádné stroje.

 

     Běžnými cviky pro CrossFit jsou kliky, shyby, dřepy, leh-sedy, skoky přes švihadlo, výskoky na lavičku, veslování, běh a další (převažující jsou cviky se zátěží vlastního těla). 

     Zařazovány jsou i gymnastické prvky jako výdrže či výmyky. Jako doplňková náčiní jsou používány hrazdy, gymnastické kruhy, lehčí činky, medicinbaly, kettlebel, bradla atd. Cílem je provádět cviky velmi rychle, dynamicky a koordinovaně! Pro ztížení pohybů se používají relativně malé zátěže, tak aby cvik bylo možné typicky dvacetkrát opakovat. Například klasické výpady se mohou provádět s desetikilogramovým závažím nad hlavou. Využívání relativně malé zátěže (od 10% do 30% maxima) se zaměřením na dynamiku pak má dobrý vliv na zvýšení rychlosti pohybu.

 

Rozdíly oproti cvičení v klasické posilovně:


 

 o  Komplexnost vs. izolace - v normální posilovně a cvičení na strojích se snažíme o co největší izolování svalů, které právě posilujeme, a tím dosáhnout největšího efektu cvičení, pak ale není lehké cviky obměňovat a nepreferovat jen některé partie. Naproti tomu CrossFit volí cviky, u kterých se zapojují větší části těla, a ještě jsou v jednom tréninku v kombinaci s jinými cviky (kliky, dřepy, leh-sedy).

o  Vytrvalost - v CrossFitu se dělá většinou jen jedno tréninkové cvičení, které však trvá od 20 do 50 minut bez přestávek, nebo jen s nejnutnějšími přerušeními. Zatímco v posilovně většinou cvičíte v krátkých intenzivních dávkách, mezi kterými je dostatek času na zotavení.

o  Soutěživost - vždy se měří, za jaký čas zvládnete zadaný trénink. Ne že by člověk musel zrovna závodit třeba s kamarádem, ale už samotné vědomí, že cvičíte proti času, vás žene dopředu. Vtip je v tom, že měřit čas je jednoduché a snadno vidíte zlepšení. Takové cvičení je zábavné. Dosáhnout něčeho podobného v posilovně většinou znamená vést si podrobný deník počtu opakování a hmotností atd.

o  Komunita - v CrossFitových tělocvičnách se obvykle lidé znají, prostředí tak trochu vypadá, jakoby jste cvičili v týmu. Na tabuli je zapsán jak váš čas, tak časy všech ostatních cvičících. Existují webové portály, kde jsou vypisovány tréninky a lidé si v diskusích píší své dosažené časy a výkony.

o  Koordinace - cvičení v posilovně na strojích nebo na lavicích s činkami jsou ve své podstatě technicky méně náročná, než typické CrossFitové cviky. Ono provádět správně třeba mrtvý tah, tak aby si člověk neublížil, není úplně jednoduché. V tom je cvičení CrossFitu složitější a v jistém smyslu i trochu nebezpečnější než cvičení v posilovně. Proto by se každý, kdo cvičí CrossFit, měl více zajímat o to, co, proč a jak správně provádět. Pokud máte možnost, tak se nestyďte ptát a nechat si poradit od zkušenějších.

 

 

www.crossfit.com www.crossfit.com

www.crossfitfrance.com

www.youtube.com/watch?v=kA1u8ujUh-Q

https://www.youtube.com/watch?v=tzD9BkXGJ1M