Core

Core

 

     Slovo core znamená v překladu jádro, střed, podstata. Core je tedy střed těla, jakýsi základní stavební kámen, který je potřeba uvnitř nás pořádně upevnit, aby tvořil tělu stabilní oporu. Představme si, že tento kámen máte uvnitř břicha a má tvar krabice. Stěny této krabice jsou hluboké svalové struktury, tedy svaly, které jsou uloženy až pod těmi povrchovými, proto jsou také nazývány hlubokým stabilizačním systémem. Tvoří jej – pánevní dno, sval příčný břišní, dýchací sval – bránice, vzpřimovače páteře a na každé straně zadní snopce vnějších šikmých břišních svalů. A právě tyto svaly představují core. Zajišťují správné držení těla. Jejich správnou funkcí dokážeme redukovat či odstranit bolesti zad, krční páteře či velkých nosných kloubů, jako jsou kyčle, kolena, pletenec ramenní. Díky posílení pánevního dna lze zabránit inkontinenci či podpořit sexuální funkce. Velkou roli hraje core také při početí či po porodu. Silný a stabilní trup je základem všech silových a kondičních programů, neboť vytváří stabilitu pro všechny ostatní pohyby v pohybovém řetězci. Dále pomáhá předcházet zraněním a nerovnováze v pohybech, které jsou často výsledkem nestabilního a slabého trupu. Silný core – centrum těla je prevencí případných zranění a má vliv na správnost provedení veškerého pohybu a jeho efektivitu.

 

     Břišní svaly nejsou důležité pouze kvůli působivému vzhledu, ale jejich hlavní význam spočívá ve funkci, neboť břišní svaly společně s jejich antagonisty - vzpřimovači bederní páteře, zpevňují střed těla a vytváří tzv. svalový korzet. Pevný střed těla hraje důležitou roli v prevenci zranění v této oblasti. Velké procento lidí neumí, nebo špatně posiluje břicho. Běžně se setkávám s případy, kdy někteří v honbě za pevným a vyrýsovaným břichem provádějí stovky sed-lehů v domnění, že tím břicho vyrýsují a brutálně posílí, ale přitom jim to přináší mizivý výsledek a přetěžují bederní oblast.

 

Zásady posilování břišních svalů

     Ze zdravotního hlediska je nejvhodnější postup takový, že začínáme nejprve posilováním spodní části, následují šikmé břišní a končíme horní části. Doporučil bych na každou část břišních svalů provést 3 série (na celé břicho tedy celkem 9 sérií) se striktní technikou provedení. Dále je třeba upozornit na dýchání, protože břicho je pomocný výdechový sval, takže jeho kontrakcí s výdechem dojde k jeho maximálnímu zapojení. 
 

Core trénink

     je trénink, který zpevňuje a stabilizuje oblasti trupu, pánve a páteře.

Cílem core tréninku je:
- zvětšeni součinnosti svalstva beder, kyčlí a pánve,
- zvýšení dynamické kontroly pohybů a postojů,
- zlepšení svalové rovnováhy,
- dosažení vyššího stupně neuromuskulární a biome-chanické efektivity (zlepšení převodu sil mezi dolními a horními končetinami),
- přestavba svalové struktury jádra,
- stabilizace síly.
Prakticky všechny multikloubní pohyby, polohy či pozice využívané ve sportovním prostředí zahrnuji použiti břišních svalů, vzpřimovačů trupu, hýžďových svalů, stabilizátorů pánve… Dané svaly se buď podílejí na pohybu celého těla, nebo zpevňují tělesný korzet. Díky jejích neustálému zatížení v prakticky každém pohybu je vhodné je pravidelné a systematicky posilovat.